Het huidige bestuur van onze vereniging is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Gezienus Martens 0592-263857
Secretaris: Henk Enting 0592-264217
Penningmeester: Jeroen Jansen 0592-855622
Bestuurslid: Hendrik Martens 0592-262006
Ledenadministratie: Geert Enting 0592-261818

Naast het bestuur heeft de vereniging een aantal actieve leden die o.a. in de Jeugdcommissie en Wedstrijdcommissie hun taken uitvoeren.
Voor hun gegevens zie "Jeugd" en "Wedstrijden".