Viswateren

Onze vereniging heeft twee visplassen in eigen beheer, te weten de naamgever "De Schaopwas" en sinds 2005 het "Klein Zwanemeer".
De vrijwilligers van de club zijn elk jaar hard bezig om de plassen te onderhouden en bevisbaar te maken.
Denk erom als u hier gaat vissen om afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren.

In "De Schaopwas" mag uitsluitend door onze leden worden gevist.
Voor het vissen in het "Klein Zwanemeer" is een speciale vergunning nodig.