Zomercompetitie 2018

25 augustus, Eemskanaal

Vandaag onze 7e wedstrijd waarvoor we afreisden naar het Eemskanaal. Omdat er nog een vereniging hier een wedstrijd zou vissen hebben we in de week ervoor contact gehad en afgesproken dat wij achter op het parcours zouden gaan zitten, tegenover Woltersum. We hadden 13 mannen aan de start en konden plaatsnemen op een onderlinge afstand van dik 35 meter, omdat er al een aantal andere wedstrijden waren geweest in de afgelopen weken. Keurig geknipte stekken, zodat we bijna niet zelf meer hoefden te snoeien.
De weersvoorspelling zag er niet echt veelbelovend uit, met kans op onweer, wind en zware neerslag. Vooraf werd dan ook vermeld dat bij onweer de wedstrijd onderbroken zou kunnen worden., hetgeen betekent hengels uit het water en schuilen in de auto. Bij het opbouwen werden de paraplu’s ook maar klaargezet, en kwam de regenkledij sinds lange tijd weer tevoorschijn.
Na een uur voorbereiding kwam het startsignaal en konden de voerplekken worden opgebouwd. Vooral de feeder was vandaag het gekozen wapen, en een klein aantal had ook de vaste hengel uit de foedraal hadden gehaald. Afstanden werden gekozen zo rond de 20 meter of tegen de overkant van het kanaal.
De visvangst bleek ook vandaag weer lastig te worden voor de meeste deelnemers. Er werden wel wat blieken en baarzen gevangen, maar de echte grote brasems waren waarschijnlijk niet thuis. Nauwkeurig en vaak gooien met een kleine korf leek de beste manier om af en toe een vis te vangen, en dan voornamelijk op een visafstand tussen 13 en 20 meter uit de oever. Geregeld word hier je voerplek verstoord door een voorbijvarend vrachtschip en is het zaak de vis zo snel mogelijk weer te lokken. Een paar mestpiertjes op de haak leverden de betere vissen op, alhoewel de aanbeten over het algemeen miniem waren.
De weergoden waren ons gelukkig goed gezind, want overal rond om ons zagen we donkere luchten van buien, maar bij ons bleef het nagenoeg droog. Ook deze morgen vloog weer voorbij en na 4 en half uur vissen stond Jan alweer op de dijk om het signaal van einde te geven, waarna er gewogen kon worden.
Op stek 1 zat Richard Fraiquin, hij wist deze plek prima te benutten door 9310 gram bij elkaar te vissen, en hiermee de overwinning in de B-klasse en die van de gehele groep veilig te stellen. Henk zat op stek 5 en ving 5470 gram, waarmee hij een 2 scoorde in de B-klasse. Op de 3e plaats kwam Hendrik (S) met een vangst van 4510 gram.
In de A-klasse ging de winst naar Geert op stek 9 met een vangst van 9240 gram. Mark zat op staartstek 13 en ving 8340 gram wat hem 2 punten opleverde. Bart wist 6240 gram te vangen op stek 11 een scoorde de 3 punten.
Onze volgende wedstrijd vissen we op 15 september in de Omgelegde Hoogeveense vaart bij Meppel.
   

30 juni, Langebosch
Onze 5e wedstrijd gingen we naar Langebosch bij Veendam, aan de lange zijde tegenover de woonwijk. In 2014 waren we hier ook al eens geweest voor een wedstrijd, maar toen was het lastig om hier te vissen vanwege de steile oevers en brede rietkragen. Inmiddels is dit behoorlijk verbeterd en kan je er prima een wedstrijd vissen, dus togen we met 12 man deze kant op om een mooi netje vis te vangen.
Na het loten konden de spullen worden uitgestald en opgetuigd, waarna rond de klok van 7 uur het signaal van starten kwam. Met de stok is hier ook prima te vissen, dus werd die ook veelvuldig ingezet vandaag, en een aantal koos ervoor om alleen te gaan feederen tussen 20 en 40 meter.
Direct werden de eerste vissen gevangen, voornamelijk bliek en kolblei tussen 40 en 100 gram, met af en toe een iets grotere. Om aan een mooi vangstgewicht te komen was het zaak om het tempo van vangen er flink in te houden, wat met de vaste stok makkelijker gaat dan met de feeder.
Hele felle tikken op de feedertop en vervolgens een misser tijdens het aanslaan kwam erg veel voor vandaag, veroorzaakt door de talrijk aanwezige aantal kleiner vissen. Met de stok ging het beter om beten te verzilveren, maar was het formaat vissen in het algemeen kleiner.
De omstandigheden waren wederom goed, met veel zon en een temperatuur van dik 20 graden. Alleen de straffe wind maakte het de stokvissers soms wat lastig om het aas stil aan te bieden.
De morgen vloog voor de meesten echt supersnel voorbij, en voor we het wisten was het half 12 en toeterde Jan alweer voor einde wedstrijd. Iedereen was wel tevreden over zijn vangst qua aantal vissen, maar het was lastig inschatten hoeveel gewicht er in de netten zat.
Bij het wegen bleek dat Geert, vanaf stek 5, het hoogste daggewicht had gevangen, met ongeveer 50 stuks was hij winnaar van de A-klasse. De weegschaal bleef staan op 6230 gram, gevangen met de feeder op 28 meter. Op de 2e plaats eindigde Robert met ongeveer 100 stuks en 6030 gram, op stek 10, alles gevangen op de stok. Plaats 3 was voor Bart met 4080 gram vanaf stek 12.
In de B-klasse was Hendrik (S) iedereen de baas en ving met de stok 4630 gram bij elkaar op stek 9. Op plaats 2 eindigde Jarno, hij viste met de matchhengel op 18 meter en wist 4490 gram te vangen op stek 2. Het brons ging naar Jacob die op stek 4 een vangst liet noteren van 3370 gram.

9 juni, Noord-Willemskanaal
Het Noord-Willemskanaal bij De Punt, daar werden voor vandaag de 13 steknummers uitgezet aan weerszijden van de uitstroom van de zuivering. Vorig jaar werden hier mooie gewichten gevangen met een paar uitschieters boven de 15 kilo, dus waren de verwachtingen voor vandaag ook weer hoopvol, en waren de stekken direct nabij de uitstroom van het gezuiverde water gewild.
Maar zoals altijd bepaalt het lot waar je komt te zitten en konden we om half 7 starten met de wedstrijd. Zowel feeders als vaste stokken verschenen vandaag weer aan de waterkant, en met name met het korte stokje werden al vlot wat kleinere vissen gevangen direct aan de oever van het kanaal. Zoals gewoonlijk moesten de feedervissers iets langer wachten, maar ook hier werden al redelijk vlot wat blieken gevangen.
De weersomstandigheden waren op een paar buien na, prima deze morgen. Er was weinig wind en de temperatuur steeg tot een graadje of 18. De grootste vissen werden zoals zo vaak hier op de feeder gevangen, op een afstand van 20 tot 40 meter uit de oever, en dan voornamelijk in het laatste uurtje nog. Maar het aantal brasems was bij lange na niet zo groot als verleden jaar. Wist je er 1 of 2 te vangen, dan steeg je gelijk flink in het klassement. Zo wist Gezinus het laatste half uur nog 3 mooie brasems te strikken op kopstek 1, terwijl Robert op staartstek 13 hetzelfde had gedaan en daarbij ook nog een mooie zeelt wist te vangen. Aan weerszijden van de uitstroom vielen de vangsten iets tegen deze keer, net als op de rest van het parcours hoofzakelijk kleinere blieken.
Om 11 uur was het einde wedstrijd en gingen we wegen, waarbij bleek dat Robert de winst pakte van de A-klasse en tegelijk de hele groep, zijn vangst was 8100 gram. Gezinus kwam op plek 2 met 6440 gram en Geert was 3e met 5700 gram op stek 9.
In de B-klasse was Jeremy, de jongste van vandaag, de oudjes te slim af en ving 3880 gram op stek 3. Plaats 2 was voor Henk met 3760 gram op steknummer 4, en Jan Meerman viste een 3 met 3080 gram.

19 mei, Kanaal Veendam-Mussel
Voor onze 3e wedstrijd zijn we uitgeweken naar de steigers met de hoge nummers aan het kanaal Veendam-Mussel achter Stadskanaal. Aanvankelijk zou worden gevist bij Veendam in de zwaaikom maar vanwege hevige rietgroei en bereklauw hebben we op het laatste moment nog een ander parcours aangevraagd.
Er hadden zich 16 deelnemers aangemeld en de even nrs. 60 t/m 90 werden aangewezen als wedstrijdparcours vandaag. Na het loten kon het bewuste steigernummer worden opgezocht en de hengels worden opgetuigd, bijna iedereen had wel een feeder klaar om tegen de overkant te kunnen vissen, maar ook waren er wat vaste stokken opgebouwd. Om half 8 begonnen we de wedstrijd, die ook vandaag weer een lastige werd.
Veelal kleine vis werd er gevangen, en dan met name op de vast stok. Ook de feederspecialisten hadden het zwaar om de grotere vis aan het azen te krijgen. Brasem of zeelt was vandaag nodig om hoge ogen te gaan gooien, alleen ging dat niet gemakkelijk. Een aantal wist er wat zwaardere vissen uit te selecteren. Zo had Henk halverwege de wedstrijd een paar mooie brasems en zeelten, en ook Jeroen had enkele brasems van boven de kilo. Gezinus ving nog 2 zeelten en Jacob een uitgezette spiegelkarper. De rest moest het doen met voornamelijk bliek en voorn. De temperatuur bleef met een graad of 14 aan de frisse kant, mogelijk de oorzaak van de mindere vangsten.
Toen het om 12 uur einde wedstrijd was, konden de vangsten gewogen worden, en waren de meesten ook erg nieuwsgierig hoe de concurrentie het gedaan had vandaag.
Henk was veruit spekkoper vandaag, 3 brasems en 2 zeelten brachten het meeste gewicht en met 8490 gram was hij overduidelijk de winnaar van deze dag en van de B-klasse, vanaf steiger 82. Het zilver in B ging naar Jacob met 3220 gram vanaf steiger 76. De 3e plek was voor Jaap, hij ving 1490 gram op staartstek 90.
In de A-klasse liet Jeroen weer zien dat hij dit seizoen sterk uit de startblokken komt, want met 4270 gram vanaf steiger 88 was hij de rest de baas. Op plek 2 eindigde Gezinus met 4210 gram op steiger 84. De 3e plek was voor Robert met 3280 gram op steiger 70.
Totale vangst vandaag ruim 41 kilogram, eigenlijk maar matig voor dit water.
Volgende wedstrijd is op 9 juni, waarvoor ook de locatie is gewijzigd. We vissen dan in het Noord-Willemskanaal, achter de zuivering op De Punt.

    

28 april, Pekel Aa
Onze 2e wedstrijd gingen we vissen in de Pekel Aa, op het mooie traject langs de Zijlweg Oudeschans. Met 14 mannen togen we richting Oost-Groningen, alleen Bart had schijnbaar zin om wat langer te liggen en kwam later nadat hij gealarmeerd was door een telefoontje van Henk.
Bij het water werden de steknummers uitgezet op het achterste deel van het parcours, konden we loten en daarna de spullen het dijkje oversjouwen naar onze stekken. Tijdens de voorbereiding was Bart ook gearriveerd en om kwart over 8 konden we beginnen.
De afgelopen weken waren de vissen overal in paaistemming door het prachtige voorjaarsweer, dus was het maar weer afwachten of ze wel bijtlustig zouden zijn. Zowel feeders, pickers als vaste stokken werden weer ingezet. Al redelijk snel werden er wat kleine visjes gevangen, maar echt goed leek het niet bij iedereen te worden. Waarschijnlijk was de vis nog vooral bezig met het zorgen voor nageslacht en hadden ze weinig belang bij het aangeboden aas. Diegene die dikke vissen wist te vangen, deden dat in een klein momentje. Zo ving Henk 7 brasems in 7 minuten tegen de stenen aan de overkant, waarna het weer net zo stil was als daarvoor. Duidelijk was dat de grotere vissen nog in groepjes achter elkaar aan joegen. Kwamen ze op je voerstek, dan was het zaak de weinige aanbeten snel te verzilveren voordat ze weer verder waren gezwommen.
Robert wist nog een mooie, onlangs uitgezette, spiegelkarper van circa 3 kilo te vangen, en direct erna haakte hij er weer eentje, maar verspeelde deze helaas. Qua weersomstandigheden was het prima toeven, met een graadje of 16 en een licht briesje in de rug. Om kwart voor 1 was het weer einde wedstrijd en konden we de vangsten gaan wegen.
In de A-klasse was de winst voor Robert met een vangst van 15890 gram vanaf stek 1. Jeroen viste ook weer sterk op stek 6 en wist 13560 gram te vangen. Op gepaste afstand viste Geert 3 punten met 4320 gram op stek 3.
In de B-klasse was Henk niet bij te houden door de rest, hij kon 13470 gram in de weegschaal leggen en pakte de zege op steknummer 12. Op plaats 2 kwam Jan Roelf met 5870 gram vanaf stek 10. De 3e plaats was voor Jan Meerman met 1720 gram op stek 11.
Het was een wedstrijd met een paar uitschieters, maar voor de rest maar zeer matig. De feedervissers hadden de juiste keus gemaakt, want de grootste vissen werden tegen de overkant gevangen. Jan Roelf ving nog wel de zwaarste voorn tot nu toe, deze woog 540 gram.
Volgende wedstrijd is op 19 mei in de zwaaikom van het kanaal Veendam-Mussel aan de Jan Kokweg te Veendam.

   

14 april, Hoendiep
Voor onze 1e wedstrijd van de zomercompetitie hadden we het Hoendiep op het programma staan, waarvoor we een vergunning kregen voor het gedeelte nabij de Poffert onder de rook van Hoogkerk. Dit was de eerste keer dat we er met ons cluppie naar toe gingen, en de verwachtingen waren redelijk hoog gespannen, gezien de verhalen over grote brasems, zo tegen de paaitijd. Tot nu toe hadden we een koud en nat voorjaar gehad, alleen waren de temperaturen afgelopen week iets aangenamer. Ook vandaag zou het zonnig worden, weinig wind en een graad of 16.
Om kwart over 8 waren alle 13 deelnemers klaar en gaf Jan het startschot voor het zomerseizoen. De meesten visten vandaag met de vaste stok, of met een pickertje op het 18 meter brede kanaaltje. Er was een lichte bries vanuit het westen, die zorgde voor een stevige bovenstroom, maar ook voor frisse omstandigheden. Het zou een aangename dag worden, maar de wind maakte het gewoon koud deze morgen.
De vissen gaven echter wel thuis, en al snel werden de eerste blieken, bleien en brasems gevangen. Zowel op de stok, als met de picker tegen de overkant kwam de vangst op gang. Opvallend was ook het aantal lijnzwemmers, een teken dat de vis er wel was maar niet allemaal even vlot aan het eten sloegen. Voorzichtig was aas brengen, en met redelijk klein aas vissen leek de beste methode te zijn vandaag. De dikste vissen werden gevangen op het ondiepe tegen de overkant, in het midden waren ze meestal wat kleiner van stuk.
Een aantal van de deelnemers wist echt grote platten te vangen, op kop had Geert er al snel een paar van 2kg+, maar ook Jaap, Bart en Jeroen wisten, verderop het parcours, een aantal van deze echte bonusvissen te vangen. Dit waren dus de befaamde grote vissen van dit kleine water, brasems van rond de 3 kilo. Eingelijk vermaakte iedereen zich prima deze morgen, enig minpuntje was dat het toch behoorlijk fris bleef. Om kwart over 12 moesten we stoppen, opbergen en konden we de vangsten gaan wegen.
Op kopstek nummer 1 deed Geert vandaag goede zaken door 17.470 gram te vangen, hiermee was hij winnaar van de A-klasse en had hij het hoogste daggewicht te pakken. Geert ving de grootste brasems met de picker, en met de stok op 9 meter wat kleinere. Plaats 2 in de A-klasse was voor Jeroen met 14.980 gram, alles gevangen met de feeder op stek 9. Bart viste zich met een aantal mooie vissen naar plaats 3 met een vangst van 10.360 gram vanaf stek 8.
In de B-klasse ging de winst naar Jaap, hij wist 13.120 gram te vangen op stek 4. Hendrik (S) viste zich op stek 7 naar een 2e plaats met 6.560 gram. Op plaats 3 eindigde Jan Roelf met 6.000 gram vanaf stek 10. Met een totale vangst van ruim 96 kilo mogen we spreken van een geslaagde competitie start. De zwaarste brasem werd gevangen door Bart en woog 3120 gram.